เว็บ รูปภาพ วิดีโอ ข่าวสาร
ผลจากเว็บไซต์
dictionary.kapook.com/next%20to.html
dictionary.kapook.com ... 404-2
krupasa.com/search?q=next%20to
Search results for next to 0 answers. next to.
dictionary.sanook.com/…/dict-en-th-lexitron/next-to
ค้นหาคำศัพท์ Next to แปล อังกฤษ-ไทย lexitron แปลภาษาได้ง่าย ๆ ได้หลาก ...
th.answers.yahoo.com/…dex?qid=20090515022349AAvdrJR
next to (TOEFL) 1. ข้าง ๆ : Mary sits next to Ioan in class ... near หมายถึง ใกล้ ...
dictionary.sanook.com/…-th-lexitron/next-to-nothing
ค้นหาคำศัพท์ Next to nothing แปล อังกฤษ-ไทย lexitron แปลภาษาได้ง่าย ๆ ได้ ...
www.ubu.ac.th/ocn_blog/blog/wichit-70
NGN หมายถึง NGN-Next Generation Network “เครือข่ายสำหรับศตวรรษที่ 21” จะเป็น ...
guru.sanook.com/search/the_next_best_thing
รวบรวมความรู้ the_next_best_thing เกร็ดความรู้ คลังสาระ สารานุกรม ...
www.nextproject.net/contents/default.aspx?00041
B-to-B หรือ Business-to-Business หมายถึง การค้าขายระหว่างองค์กรกับองค์กร
www.thaigoodview.com/…2552/type2/tech04/25/File&...
หมายถึง หน่วยขับแผ่นบันทึกข้อมูลแบบอ่อน ... Back Home Next ...
topicstock.pantip.com/…stock/K2576594/K2576594.html
ถ้าเป็นสำนวน ก็หมายถึงคนทั่วไป หรือ ... เองค่ะ ว่า The boy next door's just ...
เว็บ รูปภาพ วิดีโอ ข่าวสาร